Anasayfa Haberler Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu arttı
Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,8 milyar dolar artarak 198,4 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, Şubat ayı Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,8 milyar dolar artarak 198,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1 milyar dolar azalarak 19,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 987 milyon doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 112 milyon dolar azaldığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 296 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1milyar dolar azalışla 13,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 519 milyon dolar artışla göstererek 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90’ını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,9 milyar dolar arttığı gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 318 milyon dolar azalarak 18,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 198,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2’sinin dolar, yüzde 33,5’inin Euro, yüzde 5,2’sinin Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 52,1’inin dolar, yüzde 28,9’unun Euro, yüzde 18,6’sının Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam