Anasayfa Haberler Türkiye Varlık Fonunun kaynakları genişletildi
Türkiye Varlık Fonunun kaynakları genişletildi

Türkiye Varlık Fonunun kaynakları, kamu teşekküllerinin varlık ve hisseleri ile genişletildi.

Buna göre, Türkiye Varlık Fonunun kaynakları, iktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleriyle varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından ve Hazineye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından fona aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden de oluşacak.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam