Anasayfa Haberler İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi düştü
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi düştü

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ocak ayında 1,75 puan azalarak 88,96 puan olarak gerçekleşti. Aynı zamanda iç satış ve ihracat da düştü.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ocak ayında 1,75 puan azalarak 88,96 puana geriledi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nden (Türkiye İMSAD) yapılan açıklamaya göre, İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yıla mevsimsellik etkisi ile beklendiği gibi düşüşle başladı.
Ocak ayları bileşik endekste özellikle faaliyetlerdeki mevsimsel gerileme ile düşüşlerin yaşandığı bir ay olurken, bu yıl da benzer bir düşüş gerçekleşti. Bileşik Endeks ocak ayında bir önceki aya göre 1,75 puan düştü. Bu düşüşte her üç alt endeksteki gerileme etkili oldu. Bileşik endeks geçen yılın ocak ayına göre ise 6,74 puan geriledi.
Faaliyetlerde gerileme bu yılın ocak ayında daha yüksek gerçekleşti. Özellikle iç satışlar, ihracat ve üretimde gerileme yaşandı. Ocak faaliyet endeksi bir önceki aya göre önemli ölçüde geriledi. Mevsimsellik etkisinden dolayı ocak ayı faaliyetlerin en düşük olduğu aylardan biri olurken, bu seneki ağır kış koşulları mevsimsellik etkilerini artırdı. Böylece, faaliyet endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 4,2 puan düştü ve geçen yılın ocak ayının da 5,2 puan altında kaldı. Faaliyetlerin tamamında gerileme yaşandı.

Beklenti endeksi ocak ayında 0,4 puan düştü

Yurt içi satışlarda ocak ayında bir önceki aya göre önemli bir gerileme olurken, ihracat da ocak ayında gerileme gösterdi. Üretimde, iç satışlar ve ihracattaki gerilemeye bağlı düşüş yaşandı. İç satışlar ve ihracattaki gerileme ile cirolar düştü. Mevsimsellik, sektöre verilen destekler ve referandum öncesi oluşan bekle-gör dönemi faaliyetleri her iki yönü ile etkisini sürdürüyor.
Temmuz 2016'dan sonra yaşanan güven kaybı yeni yılın ilk ayında yavaşlayarak sürdü. Ekonomide alınan önlemler ve sağlanan desteklerin önümüzdeki aylarda etkisini hissettirmesi bekleniyor. Güven seviyesi bir önceki aya göre 0,9 puan geriledi. Güven seviyesi, geçen yılın aynı ayına göre 8,9 puan düştü. Yurt içi pazarlarına yönelik güven ocak ayında sınırlı bir düşüş gösterdi. İhracat pazarlarına yönelik güven ise artış göstererek ümit verdi.
Beklenti Endeksi geçen yılın ağustos ayından bu yana gerilerken, yeni yılın ilk ayında faaliyetlerde yaşanan önemli düşüşe ve güven kaybının sürmesine rağmen beklentilerdeki gerileme yavaşladı.
Beklenti endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 4,8 puan düştü. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişleri ocak ayında zayıf kaldı. Mevsimsellik etkisi hissedilirken, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise görece daha sınırlı bir düşüş gösterdi. Gelecek üç ayın üretim beklentisinde artış yaşanması ise mevsimsellik sonrası işlerde toparlanma yaşanacağına işaret ediyor.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam