Anasayfa Haberler Yapım işi ihalelerinde, yerli malı kullanım zorunluluğu getirildi
Yapım işi ihalelerinde, yerli malı kullanım zorunluluğu getirildi

Kamu İhale Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; kamu ihaleleri yoluyla yerli üretimin desteklenmesi politikası çerçevesinde mal alımı ihalelerinin ardından yapım işi ihalelerinde de yerli malı kullanım zorunluluğunun getirilmesine yönelik ihale mevzuatında düzenleme yapıldı.

Temmuz ayında yapım ihalelerinde yerli makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın kullanımına ilişkin mevzuat değişikliğine gidildi.
Söz konusu düzenlemelerle, yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilmesi sağlandı.
İlgili Bakanlıkça belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunlu hale getirildi.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ise; ihale dokümanının, zorunlu teknik nedenler dışında malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kamu İhale Kurumu'nca ilan edilen listede yer alan yerli makine, malzeme ve ekipman dikkate alınarak hazırlanması zorunlu tutuldu.
Açıklamada, böylelikle ihale dokümanlarının yapım aşamasında yerli ürün kullanımını sağlayacak şekilde hazırlanmasının gerekeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Düzenleme ile idarelerin ihale dokümanlarında, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak yerli ürünleri ve bunlara ilişkin şartları açıkça belirtmesi, yapım sürecinde yerli ürünlerin kullanımına ilişkin kontrollerin ise yapı denetim görevlileri tarafından yapılması öngörülüyor.
2016 yılında 80 milyar lira büyüklüğe ulaşan yapım işi ihalelerinde, yerli ürün kullanım zorunluluğu getirilmesinin, yerli sanayinin gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor."

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam