Anasayfa Haberler Küçük işletmeler için taşınma kredisi
Küçük işletmeler için taşınma kredisi

Devlet, şehir içindeki küçük sanayi sitelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için kredi desteği sağlayacak.

Türkiye’de şehir yaşamıyla adeta iç içe geçmiş küçük ölçekli sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasını kolaylaştıracak bir adım daha atıldı.
Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; şehirlerde çevre ve gürültü kirliliğini azaltmak adına başlatılan proje kapsamında bugüne kadar TOKİ, Bursa ve Kayseri’de iki önemli çalışmayı tamamladı, üç projenin de ihalesi yapıldı. MÜSİAD, her ilde en az 1 tane 200 işletmeden oluşan ve Toplu Sanayi İşletmesi (TOSİ) adını verdiği projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise bu projelerin finansmanını kolaylaştıracak bir yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe göre, yerleşim yerleri içinde kalmış sanayi sitelerinin, kooperatifleşme yoluyla planlı alanlara taşınması işlemine kredi desteği sağlanacak. Düzenleme, 105 bin işletme ve 600 bin çalışanı ilgilendiriyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, kredi desteğinden, sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri ile belediyeler yararlanabilecek. Kredi desteği sağlanacak gelişim projelerinde, sanayi sitesindeki işletme sayısının en az 2/3’ünün muvafakatı aranacak. Hak sahipleri, iş yerleri tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınmasından itibaren mevcut yeri 6 ay içinde tahliye edeceğine ilişkin noter onaylı taahhütname verecekler.
Taşınma kapsamında, arsa ve mülkiyet masrafları, altyapı ve üstyapı yapım işleri, idari ve sosyal tesis yapımı, mimarlık ve mühendislik hizmetleri ile taşınma masrafları kredilendirilecek.
Sanayi sitesinin taşınacağı alanın dönüşüm alanı olarak ilan edilmesine ilişkin karar yanı sıra alanın büyüklüğü, konumu, arazi kullanım durumunu göster plan ve muvafakatname gibi belgelerle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılacak. Taşınacak sanayi siteleri etaplar halinde inşa edilecekse, aynı meslek kollarında faaliyet gösterenlerin birlikte taşınmasına öncelik verilecek.
Talepleri uygun bulunan projeler, yatırım programına alınması amacıyla Kalkınma Bakanlığı’na teklif verilecek. Yatırım programında bulunmasına rağmen, geçerli mazereti olmaksızın inşaat ihalesi aşamasına gelemeyen sanayi siteleri, üçüncü yılın sonunda yatırım programından çıkarılacak.
Yapım işinin sanayi sitesi kooperatifi tarafından yapılması durumunda ihaleler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek.
Düzenleme kapsamında kullandırılacak krediler, Bakanlık bütçesindeki ödeneklerden karşılanacak. Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin detaylı bir dökümü bankaya bildirilecek. Krediler sadece sanayi sitesi yapı kooperatifleri ve idareler aracılığıyla kullandırılacak, bireysel kredi kullandırılmayacak.
Sanayi sitelerinin yapımı tamamlandıktan sonra iş yerlerinin mülkiyetleri hak sahiplerine devredilecek. Yeni iş yerinin satış bedeli, inşaat maliyet bedelinin üzerine en çok yüzde 10 fazlası kadar olabilecek.(dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam