Anasayfa Haberler Çin klimalarına karşı önlem devam edecek
Çin klimalarına karşı önlem devam edecek

İthalatta haksız rekabetin önlenmeye yönelik Çin klimaları için yüzde 25 oranında dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Ekonomi Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nden (ÇHC) ithal edilen duvar tipi klimalarda yerli üretimi korumak amacıyla daha önce uygulamaya konan CIF bedelinin yüzde 25'i oranında dampinge karşı önlemin devamına karar verdi.

 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Klima ithalatıyla ilgili nihai gözden geçirme soruşturması raporunun detaylarına yer verilen tebliğde, ÇHC'nin ihracat kapasitesi ve 2010 yılında Türkiye'ye olan ihracatının tekrar artışa geçtiğinin altı çizildi.

2010 yılı için hesaplanan fiyat kırılması oranlarının çok yüksek olduğu belirtilen soruşturma raporunda, ''Yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmalar dikkate alındığında mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalının ekonomik durumunun daha da kötüye gidebileceği ve zarar durumunun devam edeceği veya tekrar oluşabileceği değerlendirilmektedir'' denildi.

Raporda, yerli üretim dalında maddi zararın devam ettiği ve uygulamanın yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu kaydedildi. Buna göre, ÇHC'den ithal edilen duvar tipi klima için CIF bedelinin(mal bedeli, sigorta ve navlun) yüzde 25'i oranında dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Suudi Arabistan'a önlem kaldırıldı

Suudi Arabistan'dan ithal edilen Mono Etilen Glikol için dampinge karşı önlem kaldırıldı

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Suudi Arabistan menşeli ''Mono Etilen Glikol (MEG)'' için uygulanan yüzde 4 ve yüzde 25 oranlı dampinge karşı kesin önlem kaldırıldı. MEG ithalatıyla ilgili soruşturma raporuna yer verilen tebliğde, ''Soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde, yerli üretim dalında zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakan'ın onayı ile Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/11 sayılı Tebliğ kapsamında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir'' ifadesi kullanıldı. (dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam