Anasayfa Haberler Esnafın kredi yükümlülüğü yüzde 44 arttı
Esnafın kredi yükümlülüğü yüzde 44 arttı

Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 2018 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç olmak üzere 18 milyar 715 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredi tutarı bir önceki yıla göre yüzde 44 artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığınca kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK), esnaf ve sanatkarların gereksinim duydukları ve tek başlarına sağlayamadıkları krediler için ortakları lehine kefalet hizmeti sunarak, kredi ihtiyaçlarını banka kaynaklarından karşılıyor.
Her yıl bütçe kanunu kapsamında, esnaf ve sanatkarların finansman maliyetlerinin azaltılması amacıyla mali bütçede ödenek ayrılırken, esnaf ve sanatkarlara kooperatifler aracılığıyla veya doğrudan (kooperatifin faal olmadığı ya da yörede kooperatif bulunmaması durumunda) Türkiye Halk Bankasınca, faizsiz veya yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanıyor.

1,8 milyon esnaf kredi kullandı

Kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkar sayısı 2018 sonu itibarıyla 493 bin 704, kredi bakiyesi ise 31 milyar 126 milyon lira oldu. Böylece 2002 yılından bugüne kadar 1,8 milyon esnaf ve sanatkara 92 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı. Geçen yıl, önceki dönemlerden devirler hariç olmak üzere 218 bin 314 esnaf ve sanatkara kullandırılan kredi tutarı net 18 milyar 715 milyon lira oldu. Söz konusu kredi tutarı bir önceki yıla göre yüzde 44 artış gösterdi.
Hazine'den 2002-2018 yıllarında esnaf ve sanatkarların faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için mali bütçeye 7,6 milyar lira ödenek tahsis edilirken, 2019 için ise yaklaşık 1,88 milyar lira ödenek ayrıldı. Söz konusu ödenek kapsamında yıl içinde toplam 22 milyar lira kredi kullandırılması imkanı getirildi.

Limitler artırıldı

2002 yılında kooperatiflerin aracılık ettiği kredilerde şahıs üst limiti 5 bin lira iken, bir ortağın kredi üst limiti işletme kredilerinde 40 kat artırılarak azami 200 bin liraya, yatırım kredilerinde ise 100 kat artırılarak azami 500 bin liraya yükseltildi.
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, vadesinde ödenmeyen kredileri banka nezdinde sorunlu krediler haline gelmeden, kefil olduğu ortak adına Bankaya ödeyerek, borçlu ortağın kredi sicilinin bozulmasının önüne geçiyor.

300 milyonluk gecikme faizi silindi

Öte yandan kooperatif tarafından ortağın takibinde uygulanacak gecikme faiz oranı, yapılan mevzuat çalışmasıyla bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan daha fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekildi. Bu çerçevede, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan gecikmiş borcunda iyileştirme sağlanması ve yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin silinmesine imkan tanındı.

Esnaf ve sanatkar sayısında 80 binlik artış

Diğer taraftan 2018 yılı aralık ayı sonunda Türkiye'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 753 bin 213'e yükseldi. 2018 yılı itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısında 80 binlik artış kaydedildi. Aynı dönemde, kadın esnaf ve sanatkar sayısı ise 285 bin 812'ye yükselirken, 25 bin kadın esnaf ve sanatkar çalışma hayatına dahil oldu.(dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam