Anasayfa Haberler TOBB, sanayi istihdamının resmini çekti
TOBB, sanayi istihdamının resmini çekti

Sanayi tesislerinde ortalama 42,75 kişi çalışırken, bunların yüzde 4,53'ünü mühendisler oluşturdu. KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı arttı. Sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehir Bitlis oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2018 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, 2017'de 64 bin 825 olan rapor sayısı, 2018'de yüzde 13,08 artışla 73 bin 303'e yükseldi. Söz konusu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 19,27'sinde 1-9, yüzde 9,8'inde 10-49, yüzde 9,39'unda 50-99, yüzde 7,63'ünde 100-249, yüzde 4,3'ünde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.
Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 7,85 artışla 3 milyon 133 bin 499 oldu. Toplam çalışanların yüzde 17,35'i 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 9,08'i 10-49, yüzde 9'u 50-99, yüzde 7,55'i 100-249, yüzde 5,6'sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.
Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk 5 il, İstanbul (663 bin 121), Bursa (284 bin 142), İzmir (209 bin 897), Kocaeli (201 bin736) ve Ankara (169 bin 878) şeklinde sıralandı.
En az çalışan bulunan son 5 il ise Ardahan (237), Bayburt (253), Hakkari (599), Iğdır (724), Tunceli (906) oldu.
2017-2018 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,82'den yüzde 64,57'ye yükselirken, büyük firmaların payı yüzde 36,18'den yüzde 35,43'e düştü.

Geçen yıl bir önceki yılla karşılaştırıldığında sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler Bitlis (yüzde 77,17), Ardahan (yüzde 62,33), Batman (yüzde 43,69), Siirt (yüzde 38,97) ve Muş (yüzde 37,61) olarak sıralandı. Aynı dönemde sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler Ağrı (yüzde 22,70), Kilis (yüzde 15,44), Niğde (yüzde 6,60), Erzincan (yüzde 3,57) ve Rize (yüzde 2,97) oldu.
Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış Ortadoğu Anadolu (yüzde 15,62), Güneydoğu Anadolu (yüzde 11,57) Batı Anadolu (yüzde 10,45) şeklinde gerçekleşti. Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 5,83), Doğu Karadeniz (yüzde 6,20) ve Batı Marmara (yüzde 6,48) oldu.

Sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara'da çalışıyor. Doğu Marmara'da çalışan 33 bin 775 mühendise karşılık, İstanbul'da 31 bin 716, Batı Anadolu'da 24 bin 951, Ege'de 20 bin 357, Akdeniz 8 bin 631 mühendis sanayi tesislerinde istihdam ediliyor.

Toplam çalışanların yüzde 4,53'ünü mühendis, yüzde 4,60'ını teknisyen, yüzde 6,52'sini usta, yüzde 72,35'ini işçi, yüzde 11,08'ini idari personel oluşturuyor.
Geçen yılın sonu itibarıyla sanayi tesislerinde ortalama 42,75 kişi çalışıyor. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Çankırı (96,15) olarak dikkati çekiyor. Daha sonra sırasıyla Kırklareli (95,14), Zonguldak (94,45), Tekirdağ (87,61) ve Bartın (82,10) geliyor.

Yüksek teknoloji payı hafif arttı

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2'den yüzde 2,20'ye, orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 23'ten yüzde 24,06'ya, orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 32,38'den yüzde 33,52'ye çıktı; düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 42,61'dan yüzde 40,22'ye düştü.
Geçen yıl en çok kapasite raporu "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)" konusunda hazırlandı. En çok Sanayi Kapasite Raporu İstanbul, en az Bayburt'ta düzenlendi. 2018'de bin 413 yabancı sermayeli firma rapor yaptırdı. Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il Kocaeli (236) oldu.
En çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Almanya sermayeli firmalardan oluştu.(dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam