Anasayfa Haberler Cari açık Şubat’ta 4,2 milyar dolar oldu
Cari açık Şubat’ta 4,2 milyar dolar oldu
Çarşamba, 11 Nisan 2012 14:37

Merkez Bankası cari açık rakamlarını açıkladı. Açık şubat ayından 4,22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayındaki açık rakamı ise 10,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Merkez Bankasının açıkladığı rakamlara göre cari işlemler dengesi Şubat ayında 4 milyar 217 milyon dolar açık verdi.

Cari işlemler hesabı, ilk iki aylık dönemde bir önceki yılın aynı  dönemine göre 1.915 milyon ABD doları azalarak 10.143 milyon ABD  doları açık kaydetti. Bu gelişmede dış ticaret açığının 1.606  milyon ABD doları azalarak 10.681 milyon ABD dolarına gerilemesi,  hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin ise 316 milyon ABD  doları artarak 1.191 milyon ABD dolarına ulaşması etkili oldu.

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki  yılın ilk iki ayına göre 14 milyon ABD doları tutarında artarak 1.856  milyon ABD dolarına ulaşırken, turizm giderleri 191 milyon ABD doları tutarında azalarak 547 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar,  portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın Ocak-Şubat dönemine  göre 26 milyon ABD doları tutarında artarak ilk iki ayda 952 milyon  ABD dolarına ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, ilk iki aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 334 milyon ABD doları artarak 1.675 milyon ABD dolarına yükselmiş yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar  ise 526 milyon ABD doları azalarak net 271 milyon ABD doları tutarında  gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, bir önceki yılın ilk iki ayında net  544 milyon ABD doları giriş kaydedilen doğrudan yatırımlar kaleminde, bu yılın ilk ayında 1.404 milyon ABD doları net giriş gerçekleşmiştir.

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Şubat  ayında 266 milyon ABD doları tutarında, ilk iki ayda ise 822 milyon  ABD doları tutarında net alım yapıldı.
Yurt dışı yerleşikler Şubat ayındaki 826 milyon ABD doları tutarında devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) satımı ile birlikte ilk  iki aylık dönemde toplam 1.819 milyon ABD doları tutarında satım  gerçekleşti. Öte yandan, bankacılık sektörünün yurt içi menkul  kıymet ihraçlarıyla ilgili olarak, yurt dışı yerleşikler ilk iki ayda  49 milyon ABD doları tutarında net alım yapıldı.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ilk iki ayda net 1,5 milyar ABD doları, bankacılık  sektörü de 500 milyon ABD doları tutarında borçlanma  gerçekleştirdi. Bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve  mevduat varlıkları, yabancı paradaki 97 milyon ABD doları tutarındaki  azalışa karşılık Türk lirasındaki 941 milyon ABD doları tutarındaki  artışın etkisiyle, ilk iki aylık dönemde 844 milyon ABD doları artış  gösterdi. Öte yandan, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduat  varlıkları hesaplanırken, bankaların yurt dışı şubelerinin mizan verilerindeki ilgili hesaplar gösterge niteliğinde kullanılarak,  söz konusu veri aynı dönemde 1.093 milyon ABD doları tutarında azalma  kaydetti.

Kredi kullanımı azaldı

Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili  olarak, Ocak-Şubat döneminde 345 milyon ABD doları net geri ödemede  bulundu. Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın ilk  iki ayına göre 483 milyon ABD doları azalarak 650 milyon ABD doları,  diğer sektörlerin net kredi kullanımı da 484 milyon ABD doları azalarak 180 milyon ABD doları oldu.

Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, ilk iki aylık dönemde 164 milyon ABD  doları net çıkış gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı  para mevduatları Ocak-Şubat döneminde 828 milyon ABD doları, Türk  Lirası mevduatları da 353 milyon ABD doları artış kaydetti.

Finans hesaplarının son kalemi olan rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, bir önceki yılın ilk iki ayında 822 milyon  ABD doları artarken, bu yılın aynı döneminde 1.557 milyon ABD doları azaldı. (dünya)

 

 

Usiad.net

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam