Anasayfa Haberler Oda ve borsa alacaklarında icra işlemleri 2021 sonuna kadar durdurulacak
Oda ve borsa alacaklarında icra işlemleri 2021 sonuna kadar durdurulacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen geçici madde ile, oda ve borsa alacaklarında 2021'in sonuna kadar icra işlemleri durdurulacak.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, Yapılandırma kapsamında olan oda ve borsa alacaklarında 3I Aralık 2021 tarihine icra takip işlemleri durdurulacak.
Türkiye Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında tüm partilerin ortak imzasıyla verilen ve kabul edilen önerge ile TOBB Kanunu'na geçici bir madde eklendi. Kasım ayında yürürlüğe giren 7256 Sayılı yapılandırma kanunundaki üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'ne olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2021’e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve iflas takipleri yapılmayacak, zamanaşımı süreleri ile takip hukukuna ilişkin süreler duracak, bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 30gün uzatılmış sayılacak.

Kanun teklifine eklenen diğer yeni bir maddeyle Kovid-19 salgını nedeniyle mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan yapım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira dönemi kısmen veya tamamen 2021 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde, bu kira dönemi için kira artışı yapılmayacak.(dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam