Anasayfa Haberler 2022’de kimler e-Defter kullanmak zorunda?
2022’de kimler e-Defter kullanmak zorunda?

e-Defter uygulaması, firmaların yevmiye ve kebir defterlerini elektronik ortamda hazırlamaları ve bunların beratlarının oluşturularak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in sistemine gönderilmesidir. Diğer bir deyişle; defterlerin kağıt yerine, elektronik ortamda e-Defter olarak hazırlanarak, gönderilmesidir.

2020 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan tüm firmaların, 2021 yılında zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin ve 2021 yılında bağımsız denetime tabi olma şartını sağlayan mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinde e-Defter’e geçmeleri zorunludur.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sağlayıcıları ile medikal malzeme ve ilaç, etken madde temin eden tüm mükellefler, bu yılın Temmuz ayında (Temmuz 2021) e-Fatura uygulamasına geçtiler ve bu firmalar 2022 yılının Ocak ayında e-Defter uygulamasına da zorunlu olarak geçeceklerdir.
(Hastane, Tıp merkezleri, Dal merkezleri, Diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, Laboratuvarlar, Eczaneler, Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, Optisyenlik müesseseleri, İşitme merkezi, Kaplıcalar, Ecza depoları, Beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri)

Yeni yılda e-Defter mükellefi olacak şirketlerin, öncelikle kullandıkları muhasebe programlarının e-Defter’e uygun olup olmadığını kontrol etmelerinin yanı sıra; özel bir entegratör ile çalışmayı planlıyorlar ise; bu hazırlığı da bir an önce yapmaları gereklidir.

e-Defter zorunluluğu getirildiği halde, e-Defter uygulamasına geçişini yapmayan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanunu (VUK)’ta belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam