Anasayfa Haberler İmalat sanayi ihracatçı firmalarının ortalama ithal girdi payı 2020'de yüzde 28,6 oldu
İmalat sanayi ihracatçı firmalarının ortalama ithal girdi payı 2020'de yüzde 28,6 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çalışmasına göre, 2020 yılında ihracatçı imalat sanayi sermaye firmalarının ortalama ithal girdi payı yüzde 28,63 ile tarihsel ortalamasına yakın seyretti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Raporda imalat sanayi ihracatçı firmalarının ithal girdi payına ilişkin çalışmaya yer verildi.
Çalışmada, ihracatçı firmaların kur değişimlerinden ne derece etkilendiklerini anlamak açısından bu firmaların ithal girdi kullanımlarının dikkate alınması gerektiği belirtildi. Bu oranın yüksek olmasının, Türk lirasında görülebilecek bir değer kaybının ihracatçı firmalar üzerindeki olumlu etkisini sınırlayabildiği ifade edilen çalışmada, imalat sanayi ihracatçı sermaye firmalarının ithal girdi paylarına dair 2009-2020 dönemi ortalamaları ile 2020 yılı için sektör bazında bilgi verildiği kaydedildi.
İthal girdi payının, firmaların doğrudan yurt dışı firmalardan yaptığı alımlarının (firma ithalatı), firmaların doğrudan yurt içi firmalardan ve yurt dışı firmalardan yaptıkları toplam alımlarına oranı alınarak hesaplandığı bilgisine yer verilen çalışmada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Firma bazında ithal girdi payının hesaplanmasında firma mali tabloları (bilanço ve gelir tabloları), firmalar arası alım-satımı gösteren beyan alış–beyan satış formları ile dış ticaret mikro verileri kullanıldı. Sektör ve yıl ortalamaları firmaların net satışlarına göre ağırlıklandırılarak hesaplandı. 2009-2020 yılları arasında ihracatçı imalat sanayi sermaye firmalarının ortalama ithal girdi payı yüzde 28,5 olarak hesaplandı. Bu oran firmaların yurt içi firmalardan ve yurt dışı firmalardan yaptığı alımların yüzde 28,50’sinin yurt dışı firmalardan ithalat yoluyla yapıldığını göstermektedir. 2020 yılında ise bu oran 28,63 ile tarihsel ortalamasına yakın seyretti. 2020 yılı için firma ithal girdi payı sektör bazında incelendiğinde ise tütün ürünleri, motorlu kara taşıtı, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler, temel eczacılık ürünleri imalatı ile ana metal sanayi alanları yüzde 40’ın üzerinde ithal girdi payı ile en yüksek ithal girdi payına sahip sektörler olarak öne çıkmaktadır."

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam