Anasayfa Haberler 10 yıllık kredi kartı aidatını 3 adımda geri alın
10 yıllık kredi kartı aidatını 3 adımda geri alın
Cumartesi, 19 Ocak 2013 19:44

Yargıtay son kararını verdi. Bankalar, kredi kartı sahiplerinden ‘kart bedeli’, ‘kart aidatı’, ‘üyelik ücreti’ gibi isimlerle tahsil ettiği paraları geri ödemek zorunda. Hem de geçmişe doğru 10 yıllık tüm bedeli. Az değil; söz konusu tutar, faiziyle binli rakamları buluyor. İşte adım adım yapılması gerekenler...

Kredi kartı 'bedeli', 'aidatı', 'üyelik ücreti' ve benzeri isimlerle tahsil ettikleri paraları geri almak için bankalara karşı yürütülen mücadele yıllardır sürüyor. Aslında yasalar, tüketiciden yana. Zaten bu nedenle ilçelerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’nden kart sahipleri lehine yüz binlerce karar çıktı. Binlerce Tüketici Mahkemesi, onlarca Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi kararı var. Ancak şimdiye kadar, her yıl, her kart için ayrı ayrı başvuruda bulunup, dava açılması gerekiyordu. Çoğu tüketici, dava yorgunu oluyor, bir süre sonra da geri alacakları meblağın buna değmeyeceğini düşünüp uğraşmaktan vazgeçiyorlardı.

Yargıtay’ın geçtiğimiz günlerde verdiği karar, işte bunu tamamen değiştirecek cinsten. Deyim yerindeyse, artık tüketicilerin attıkları taş, ürküttükleri kurbağaya değecek. Zira Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi’nin son verdiği karara göre, tüketiciler, 10 yıllık kredi kart aidatlarının iadesini talep edebilecekler. Süre 10 yıl olunca tüketici yorulacak da olsa, ortaya, hakkını aramasına değecek bir meblağ çıkacak; geriye doğru 10 yıllık kart aidatları faizleriyle hesaplandığında, iki-üç kredi kartı olanlar, 4-5 bin lira gibi bir miktarı geri alabilecek. Tüm masrafları ise bankaya gönderilecek dilekçeyi postalarken ödeyecekleri iadeli taahhütlü posta ücreti olacak. Peki ne yapılması gerekiyor?

Bir, iki, üç... İşlem tamam

2007 yılından bu yana kredi kart aidatları konusundaki hukuksuzlukla mücadele eden Tüketici Hakları Derneği Kurucu Başkanı Avukat Bülent Deniz, tüm işlemleri üç adımda özetliyor:

1. Adım:

Önce, kredi kartını veren bankaya başvurup, kredi kartınız için bugüne kadar ödediğiniz kart aidatı miktarının ve ödeme tarihlerinin yazılı olarak size bildirilmesini isteyin. Unutmamanız gereken şey şu: Bu başvuruyu, ilerideki hukuki süreçte kanıt yükümlülüğünün sağlanması için PTT’den iadeli taahhütlü mektup ile yapmalısınız.
Banka ilgili mevzuat gereği, başvurunuza 20 gün içinde yazılı olarak yanıt vermek zorunda. Elinizde, kredi kart aidatı olarak geçmişten bugüne kadar yapılan ödemelere ilişkin hesap özetleri ve ödeme makbuzları varsa, bu başvuruya gerek yok. Doğrudan bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

2. Adım:
Kart aidatı olarak geçmişten bugüne kadar ödediğiniz miktar ve ödeme tarihlerini gösteren belgelerle bankaya başvurup, ödenen miktarın tarafınıza geri ödenmesini talep ediyorsunuz. Bu başvuruyu da, tıpkı ilk adımda yaptığınız gibi hukuki süreçte kanıt yükümlülüğünün sağlanabilmesi için PTT’den iadeli taahhütlü mektup ile yapmalısınız.

3. Adım:
Geldik son adıma... Başvurunuz bankaya ulaştı, ama buna rağmen talep edilen miktar iade edilmedi veya banka tarafından paranın iade edilmeyeceği bildirildi. Bu durumda, yerleşim yerinin bağlı olduğu ilçe, kredi kartının alındığı şubenin bulunduğu ilçe veya banka genel müdürlüğünün bulunduğu ilçenin kaymakamlık binasında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yazılı başvurup yargı sürecini başlatıyorsunuz.
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurunuzu, bizzat veya internet üzerinden e-devlet platformunu kullanarak yapabilirsiniz. Buraya yapılan başvurular tamamen ücretsiz. Sizden herhangi bir harç ve masraf alınmıyor.
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, başvuru hakkında en geç üç ay içinde karar vermek zorunda. Üstelik 1.161,67 TL’ye kadar olan başvurular için vereceği karar, bağlayıcı nitelikte. Tüketiciler, icra takibi başlatabiliyor. Elbette bu miktara kadar olan başvurular için verilecek karara karşı, aleyhine karar verilen taraf, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesi’ne itirazda bulunabiliyor. İtiraz üzerine Tüketici Mahkemesi tarafından verilecek karar, kesin oluyor. Daha yüksek meblağları almak için ise tüketicilerin Hakem Heyeti kararı ile birlikte Tüketici Mahkemesi'ne dava açması gerekiyor.
Avukat Bülent Deniz, Hakem Heyetleri'nin genellikle tüketiciler leyhine karar verdiğini belirterek, “Bankaların kestiği bu bedeller, sizinle müzakere edilmediği için yasal değil” diyor.
Tüketici açısından durum bu. Ancak Bankalar Birliği, Yargıtay'ın bozma kararında esasa girilmediğini savunarak, tüketicilerin son 10 yılda ödenen kart ücretlerini geri talep edebileceklerine imkan verildiği şeklinde yorumlanamayacağını ileri sürüyor.

“Bankaların kazancı, yıllık 2 milyar 500 milyon lira”

Tüketici Hakları Derneği Kurucu Başkanı Avukat Bülent Deniz, Türkiye'de 17 milyon tüketicinin cebinde yaklaşık 50 milyon kredi kartı olduğunu söylüyor. Deniz, "Bankalar, 2007 yılından bu yana kart başına ortalama 50 lira civarında ücret talep ediyor. Hesapladığımızda ortaya 2 milyar 500 milyon gibi çok büyük bir rakam çıkıyor" diyerek, bankaların elde ettikleri yüksek gelire işaret ediyor.

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA YAZILACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

... (buraya ilçe ismi yazılacak)

Kaymakamlığı/ Valiliği Tüketici 
Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na,

Başvurucu: … (buraya adınız, soyadınız ve yerleşim adresiniz yazılacak)
Karşı Taraf: ... (buraya banka ismi ve adresi yazılacak)
Konu: Kredi kart aidatının iadesi hakkında.
Olay: Hakkında başvuruda bulunduğum … (buraya banka ismi yazılacak) na ait … (buraya kredi kart numarası yazılacak) nolu kredi kart hamiliyim.
Dilekçe ekinde bulunan hesap özetleri ve ödeme belgelerinden de görüleceği gibi çeşitli tarihlerde toplam olarak ... (buraya ödenen miktar yazılacak) TL. kredi kart aidat bedeli tahsil edilmiştir.
5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararlar ışığında; tahsil edilen bu paranın hukuka ve yasaya aykırı olması nedeniyle söz konusu miktarın tarafıma ödenmesi için yazılı olarak bankadan talepte bulunulmuştur. Ancak tahsil edilen miktar, bugüne kadar tarafıma ödenmemiştir.
Bu nedenle işbu başvurumda zorunluluk bulunmaktadır.
Hukuki Nedenle: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin benzer konudaki kararları.
Kanıtlar: Ödenen kart aidatlarına ilişkin hesap özetleri, ödeme makbuzları, bankaya gönderilen dilekçe örneği, alındı belgesi, bilirkişi incelemesi. (Belgelerin örnekleri dilekçe ekindedir.)
Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle hakkında başvuruda bulunulan banka tarafından verilen … (buraya kredi kart numarası yazılacak) nolu kredi kartı için banka tarafından tahsil edilen … (buraya ödenen miktar yazılacak) TL. kart aidat bedelinin, ödeme tarihlerinden itibaren yürütülecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini dilerim.  Ad, soyad, imza  (Tempo Dergisi)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam