Anasayfa Haberler e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv ile Ticaret Hayat Değişiyor
e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv ile Ticaret Hayat Değişiyor

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet gibi uygulamaların kapsamı genişliyor. 20 bin şirketle başlayan değişimin 2015 sonunda 62 bine çıkacağı belirtiliyor. Yeni uygulamalar, ticaret hayatında devrimsel bir dalgayı tetikliyor.
2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.01.2016 itibariyle e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu bulunuyor. Firmaların neler yapması gerekiyor? e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-Bilet yani kısacası “e-Dönüşüm” uygulamalarını konunun uzmanı isimlerle; VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yazılım Geliştirme Müdürü Ali Bulut ve İş Geliştirme Müdürü Mümin Sürer ile konuştuk.

Ali Bulut, Mümin Sürer: e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarının devreye alınmasını belki de son 30 yılın en önemli finansal gelişmesi olarak sayabiliriz. Bunun nedeni olarak; birçok firmayı aynı anda etkilemesi ve ilk defa; “yönetmelikte belirtilen koşullara haiz” tüm firmalara eşit şekilde uygulanmasını ele alabiliriz. Ya da; Türkiye’nin en köklü firmaları ile; 1-2 yılda hızla büyümüş firmaları aynı potada eridi de diyebiliriz.
Birçok sorunlarına rağmen E-fatura ve E-defter uygulamaları hayata geçti. Artık ilgili firmalar rahatlıkla faturalarını gönderip alabiliyorlar, defterlerini kolayca oluşturup Berat’larını GİB'e gönderebiliyorlar.
E-dönüşüm 2010’larda Maliye Bakanlığı’nda Gelir İdaresi’nde çalışmalar başlatıldı. 2012’de güncellenen tebliğler ve kılavuzlarla 2014’ün başında geçiş için ilk kapsam belirlendi. İlk kapsamda e-fatura ve e-deftere geçmesi gereken mükelleflerin 20 milyonluk bir ciro sınırı ve madeni yağ firmalarıyla çalışan, onlardan fatura alıp verenler ile ÖTV listesine dahil olan bazı firmalar var, brüt satış hasılatı 10 milyon TL sınırına girenlerin hepsi e-Defter ve e-Fatura’ya 01.01.2014’te geçmek zorunda kaldı. İlk seferdeki kapsam (limit) biraz daha yüksek tutuldu. Cirosu yüksek olan firmaları kapsam içine almakla başladı. Verginin hacmi itibariyleneredeyse yüzde 60’ını karşılayan firmalardı. 2014’ün geçişi biraz sıkıntılı oldu. Çünkü e-fatura tarafında hem GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafında hem de bu konuda servis sağlayıcı olarak hizmet veren firmalar, yazılım firmaları bu konuda çok fazla hazır değildi. Bu geçiş sırasında 75-76 kişilik bir ekip hizmet verdi.
2014 geçişinde sadece e-Fatura ve e-Defter vardı, 20 bin mükellef geçti. 2016 yılı başındaki geçişte 31 bin yeni mükellef geliyor. Bu sefer hem e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv bir de buna ek olarak ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihazlar) de yeni nesil yazar kasalara geçiş var.

-

E-defter nedir? Anlatabilir misiniz?

Mümin Sürer: Tebliğdeki açıklamayla e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)’in belirlediği format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
Daha anlaşılır şekliyle, firmaların genelde yıl sonlarında bastıkları noter onaylı defterlerin ortadan kalkması, bunun yerine defterlerin elektronik olarak oluşturulması, firmanın kendi mali mührü ile imzalaması ve GİB’e göndermesi olarak açıklayabiliriz.
İlk olarak yevmiye defteri ve büyük defter (Defter’i Kebir) elektronik defter kapsamına alındı.
Önümüzdeki yıllarda firmaların bastığı diğer defterlerin de -envanter defteri, şirket karar defteri vb- kapsama gireceğini söyleyebiliriz.

-E-defter’in faydaları nelerdir?
Firmaların ticari defterleri, kâğıda basılı olarak tutma zorunlulukları, işlem sayısı çok olan mükelleflerin, yüksek bakım, saklama ve onaylama maliyetlerine katlanmalarına sebep olmaktaydı. Ayrıca özellikle yüksek hacimdeki defterler, firmaların iç ve dış denetimlerinde fonksiyonel bir şekilde kullanılamamaktaydı. Mükelleflerin elektronik ortamda defter tutmalarının avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

* İşgücü ve zaman tasarrufu,
* Onaylama maliyetleri ve zamanında tasarruf,
* Arşivleme harcamaları tasarrufu,
* Baskı, kağıt, toner ve kartuş gibi kırtasiye harcamaları tasarrufu,
* Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlamak,
* Elektronik ortamda denetim imkanı sağlamak,
* Uluslararası denetime imkan sağlamak,
* Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortam bir format ve standartta sağlamak.

Geçiş Yapacak Firmalar için…

-GİB’in yeni genişleme tebliğine göre kapsamda olduğunu öğrendiniz ya da gönüllü olarak e-defter’e geçmek istendiğinde; nereden başlamalı? Neleri araştırıp, nereleredikkat edilmeli?
İlk olarak muhasebe sistemlerinin uygunluğunu araştırılmalı. Sektörde kullanılan birçok ERP ve muhasebe programı mevzuatı destekliyor. Ya da desteklemek için versiyon yükseltmenizi istiyor. Muhasebe sisteminin yanında e-Defter’i oluşturacağınız Uyumlu Yazılımı seçerken de birçok parametre var.

-Bulut çözüm mü? Local çözüm mü?
İki çözümün de birbirine göre avantajları ve dezavantajları var.

Local Çözüm:
Defter içeriğinde firmanızın tüm finansal verileri yer aldığı için bu verileri dışarıda bir yere aktarıp, defterleri oluşturmak, saklamak (opsiyonel) yerine kendi içinizde barındırmayı tercih edebilirsiniz. Tabi bunun için IT yapılanmanızın olması gerekli. Yani firma networkünde ya da veri merkezinizde bir sunucunuz olacak, veri tabanınız olacak. Ayrıca bu sistemlerin ayakta kalması ve yedeklenmesinden sorumlu olacaksınız.
Enterprise firmalar genel olarak Local çözümü tercih etmektedirler ancak Kobi düzeyinde bir Firma için Local çözüm pek mantıklı olmayabiliyor.

Bulut Çözüm:
Maliyetlere önem veren, IT yapılanması olmayan, finansal verilerinin dışarı çıkarılmasında bir sakınca görmeyen firmalar için uygun bir çözüm diyebiliriz.

Uyumlu Yazılım Seçimi

E-defter başvurusu esnasında hangi uyumlu yazılım ile e-Defter’lerin oluşturulacağını ve GİB’e gönderileceğini listeden seçmek gerekiyor. Berat’lar GİB’e gönderilirken bu seçilen firmanın kodu ile gönderiliyor. Başvuru esnasında seçilen firmanın kodu dışında başka bir kodla Berat’lar gönderilemiyor.
GİB, e-Defter programı yazan firmaları detaylı testlerden geçirdikten sonra onay verip kendi sitesinde, Uyumlu Yazılımlar Listesi altında yayınlıyor. Yapılması gereken Uyumlu Yazılım listesinden bir tedarikçi seçmek. Tabi seçim yaparken dikkat edilmesi gereken birçok parametre var.

Başvuru/Geçiş Tarihi Belirleme

E-Defter’e, en geç 31.12.2015 tarihine kadar aşağıdaki adresten başvuru yapılması gerekiyor.
Tabi şimdiden başvuru sayfasındaki “e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi” değerini 01.01.2016 seçerek başvuru yapılabilir.
https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
31 bine yakın yeni mükellefin sisteme dahil olacağını, başvuru için Mali mühür gerektiğini de düşünürsek bir an önce mali mühür başvurusu yapıp, olabilecek en erken tarihte Geçiş tarihini 01.01.2016 seçerek başvuru yapılmalı. Aralık ayına kalınması durumunda KamuSM ve GİB tarafında yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenebilinir.

Mali Mühür Temini

E-Defter’e başvuru yapılabilmesi için Mali Mühür gerekiyor. KamuSM’ye başvuru yapıldıktan sonra  mali mührün geliş süresi en erken bir hafta. Yoğun zamanlarda geliş süresinin ucu açık. 31 bin yeni mükellefin kapsama girdiğini ve mali mühür başvurusu yapacağını düşünürsek en erken tarihte mali mühür başvurusu yapmakta yarar var.

Saklama Hizmeti

E-Defter oluşturulacak firma seçtikten sonra iş bitmiyor. Defter ve Berat’ların saklaması nasıl yapılacak?
Hizmet sağlayıcıda defterleri oluşturup kendi bilgisayarınıza indirip istediğiniz yerde saklayabilirsiniz.
Saklama hizmeti veren bir Hizmet Sağlayıcı seçip 10 yıl saklama hizmeti de alınabilir.
Bir ve ikinci seçeneği bir arada kullanarak iş sağlama alınabilir.
Şunu belirtmekte yarar var; Saklama hizmeti alında bile olası bir kötü senaryoda sorumluluk yine firmaya ait.

Referanslar Önemli

Seçilecek firmanın web sitesinden referanslarına bakılıp 4-5 tanesinin aranılmasını tavsiye ederim. Bu işlem için ayrılacak yarım saat kafa/gönül rahatlığı olarak geri dönecektir.

-Destek ne kadar önemli?
Hangi firma seçilirse seçilsin arandığında ulaşılabilen, ulaşıldığında konuşulabilen, sorunları/istekleri anlayan ve destek olan bir firma tercih etmeye çalışılmalı. Sadece maliyete bakıp karar vermek ilerleyen zamanlarda sorumlu kişileri üzebilir. Çünkü e-Defter’in şakaya gelir bir tarafı yok.

ERP/Muhasebe Sisteminizden Veriyi Kim Aktaracak?
Firmalar, e-Defter verisini kendileri aktarabiliyorsa problem yok. Platform bağımsız onayı olan firma ile anlaşabilirler. Ancak veriyi aktarma bilgi birikimleri yoksa kullandıkları ERP/muhasebe sisteminden veriyi aktarabilen bir firma seçmeliler.

e-Defter’de Bilinmesi Gerekenler

- Yevmiye ve  Büyük Defter kapsamda.
- Önümüzdeki yıllarda envanter defteri ve şirket karar defteri kapsama girecek.
- Uluslararası bir standart olan XBRL yapısında oluşturuluyor.
-Defter oluşturma periyodu aylık. İlgili ayı takip eden üçüncü ay sonunda GİB’e gönderecekler. Yani Ocak 2016 defterini Nisan 2016 sonuna kadar göndermek zorunlu.
-Firmaların verisini içeren defterlerin kendisi GİB’e gönderilmiyor. Berat dosyası GİB’e gönderiliyor.
-Defter ve Berat’lar zaman damgası ile imzalanıyor.
-Defter ve Berat’lar firmanın mali mührü ile imzalanmak zorunda. E-Fatura’da Özel Entegratörün mali mührü kullanılabiliyor.
-Defter ve Berat’ın saklanması firmanın sorumluluğunda.
-Bir yevmiye kaydı bir belgeye dayanıyorsa belge tipi, tarihi ve numarası GİB’e gönderilmek zorunda.
-Bir  yevmiye kaydı bir ödeme ya da tahsilata dayanıyorsa ödeme şekli GİB’e gönderilmek zorunda.
-Bir belge bir fiş kuralı: Bir yevmiye kaydı içerisinde sadece bir belgenin bilgileri yer alabilir.
-E-defter’de devreden bakiye mantığı yok.

-Söyleşimize E-fatura’yla devam edelim isterseniz. E-fatura nedir?

Yararları, bilinmesi gerekenler, geçiş yapması gerekenlerin dikkat edeceği hususlar nelerdir?

Ali Bulut: Öncelikle Mali Mühür nedir, bunu açıklayalım.

Mali Mühür Nedir?
Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (MM ESHS), TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM) tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı için kurulmuş ve işletilmektedir.
Vergi Mükelleflerinden GİB’in yayımladığı tebliğlerdeki koşulları sağlayan şahıs veya kurumlar; Nitelikli Mali Mühür Sertifikası edinerek, gönderecekleri E-faturalarda ve aldıkları E-Faturalara verdikleri uygulama yanıtlarında kullanmak zorundadırlar.

Mali Mühür Cihazları 2 Tipte Üretilmektedir

USB Cihazlar: Bunlar; bir USB flash olarak hazırlanmış ve sertifikaları bir sim karta yüklenmiş halde bulunurlar. Firmalar bu cihazları KAMUSM’den istediği miktarda temin edebilirler

HSM cihazları : Genelde; sayı olarak çok fazla faturası ve dolayısıyla imza ihtiyacı olan firmalar; bu cihazı temin edebilirler. Bu cihazların içerisine mali mühür seritifikaları soft olarak GİB’in göndereceği teknik bir eleman vasıtası ile yüklenebilmektedir

E-Fatura’nın Yararları:

•​Matbu fatura sayısında azalma, dolayısı ile maliyetlerde azalma sağlıyor.

•​Fatura’nın kargolanması, ulaştırılması, iade, takip vs. işleri artık olmayacak. Zaman ve paradan tasarruf ediliyor.

•​Fatura ulaştı veya ulaşmadı derdine son. Elinizde GİB sorgulama sonuçları var ve tek geçerli sonuç bu.

•​Faturaların geldiğini ancak birisi masamıza bıraktığında öğreniyorduk. Artık gelir gelmez e-mail ile bilgilendirme yapılabiliyor.

•​Kaşe yerine elektronik imza (Mali Mühür) kullanılıyor, daha güvenli.

•​Naylon fatura olayı ortadan kalkıyor.

•​Alınıp verilen veriler standart bir formatta olduğu için; tüm kullanıcıların düzenlediği e-faturaların içindeki data yapısı aynı.

•​Fatura numarası oluşturma firmanın kendi inisiyatifine bırakılmış, gereksiz birçok noter, matbaa ve vergi dairesi işleri ortadan kalkmış durumda.

Nasıl Başvurulacak?

Önce Mali Mührünüzü KAMUSM’den almış olmanız gerekiyor

Başvurunuz onaylanırsa, size onaylandığına dair bir bilgi e-maili geliyor

Bu arada GİB’in test tanım formunu doldurup online GİB’e iletiyorsunuz (Entegrasyon yöntemi için)

Eğer PORTAL kullanımını seçtiyseniz, Mali Mühür tesliminden sonra, canlı sistemi kullanmaya geçmek istediğinizi online bildiriyorsunuz ve kullanıcınız aktif hale geçiyor

Entegrasyon yöntemi için bir dizi testler yapıyorsunuz ve GİB bu test sonuçlarına göre size E-fatura sistemine kabul ediyor.

Testler bitikten ve başarılı olarak geçtikten sonra, GİB’e canlı ortama Kabul dilekçesi ve Canlı Tanım formunu (online) doldurup gönderiyorsunuz

1 hafta içinde canlı sisteme geçiş isteğinizi belirtmezseniz, testleri yeniden yapmak zorundasınız.

Özel entegratör kullananlar için ise, başkanlığa online olarak başvurunuzu yapıp sonra da özel entegratöre başvurup kullanıcınızın açılmasını talep ediyorsunuz.

Mali mührünüzü özel entegratöre verebilirsiniz (ilk kullanıcı açarken kesin kullanılıyor) ya da fatura gönderip alırken entegratörün mali mührünün kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Kaynakça: GİB e-fatura sitesi (efatura.gov.tr)


e-Fatura Kapsam

-E-Fatura’ya Kimler Dahil? Kimleri kapsıyor?
Maliye Bakanlığı’nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) daha önce yayımlanmış bulunan 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı işletmelere e-fatura kullanma zorunluluğu getirildi.

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

b) Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,

d) Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, e-fatura uygulamasına en geç 01.04.2014 tarihine kadar geçmek zorundadır.

Zorunluluk kapsamında olmamasına karşın dileyen mükellefler de gerekli teknik altyapıyı kurmak ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almak kaydıyla diledikleri zaman e-fatura uygulamasına geçebilirler.

Gerek zorunluluk kapsamında olanlar gerekse gönüllü olarak e-fatura uygulamasına geçilmesine ve uygulamanın şekline ilişkin usul ve esaslar ilgili Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde ve kılavuzlarda açıklanmıştır.

Zorunluluk Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler

Maliye Bakanlığı’nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) 20.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere kural olarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

İhracat İşlemlerinde de e-fatura Uygulaması Zorunluluğu Getirilmişti

454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Kaynakça: GİB e-fatura sitesi (efatura.gov.tr), Dünya gazetesi internet sitesi

E-Fatura’dan Yararlanma Yöntemleri

Sayıca az ve kendi bünyesinde yeteri kadar bilgi işlem kaynaklarına sahip olmayan firmalar, GİB’in kendilerine ücretsiz olarak sağladığı PORTAL sistemini kullanarak e-faturalarını gönderip alabilirler.

Burada dikkat edilecek bazı konular:

·         Manuel fatura kesim yapılırken işlem biraz yavaş olabilir.

·         Çok sayıda fatura arka arkaya kesilip onayladığınızda gerçekten zaman alacaktır.

·         Eğer UBL-TR XML’lerini kendiniz hazırlayıp yüklemek isterseniz, ayda yalnıza 500 tane XML yüklemesi yapabilirsiniz. 500 faturadan sonrakileri elle girmeniz gerekecektir.

·         Portal sistemi yalnızca son 6 aylık e-fatura bilgilerinizi saklar, bundan önceki e-faturaları kendi bilgisayarınıza indirmeniz ve saklamanız gerekmektedir. Zamanı dolanlar otomatik olarak silinmektedir.

·         Portal kullanan firmaların fatura görünümlerini kendi istedikleri gibi ayarlayamazlar, GİB’in standart görünümünü kullanmak zorundadırlar.


-E-arşiv nedir?


433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.

-E-Arşiv uygulaması hangi mükellefler için zorunludur?
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

E-Arşiv’de Fatura Nasıl İletilecek?

E-Arşiv Faturaları aşağıdaki yollardan biri ile alıcısına iletilebilir:

1-Kağıda baskı alınarak2-E-mail ile PDF ve XML görüntüsü gönderilerek3-Portal üzerinden alıcı fatura görüntüsünü görür veya dosya olarak indirebilir4-SMS ile faturanın linki alıcıya gönderilebilir.

E-Arşivden Yararlanma Yöntemleri:

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu GenelTebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

1-Özel Entegratör ile2-Kendi bilgi işlem sistemlerinden direk

-Firmalar E-Arşiv Uygulamasına nasıl geçecek (Özel entegratör haricinde kendisi yapmak isterse)?
1-E-Arşiv Uygulamasının kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanılmak istendiğini belirten ve temsile yetkili kişi tarafından imzalanan dilekçe,
2-BİS(Bilgi İşlem Sistem) Raporu, (Söz konusu raporda; e-arşiv uygulaması kapsamında fatura ve rapor oluşturma, imzalama/onaylama, zaman damgası kullanma ve iletim/aktarım süreçlerinin ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.)
3-TS ISO IEC 27001 veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
4-ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
5-TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi,  
6-Tebliğde ve kılavuzlarda öngörülen usul ve esaslara uygun kağıt ve elektronik ortamda düzenlenmiş fatura ve rapor örnekleri.

I-Gate E-Arşiv Uygulamasının Özellikleri:

•Birçok ERP ile Entegrasyon
•Anında yazdırmak için PDF dosyası oluşturma ve e-mail gönderim
•Tek “tıklama” ile arşivleme
•Kağıt tasarrufu, çevre ile dost
•Kağıt Faturalardan doğan Arşiv maliyetlerinin ortadan kalkması
•Çok hızlı arşivdeki faturalara erişim
•Faturaların GİB standartlarında gösterimi
•İmzalı arşiv dosyalarının download edilebilmesi (denetimler için)
•Arşivleme süreçlerinin daha kısalması
•Web üzerinden gönderim yapılarak hızlı fatura ulaşımı ve maliyetlerin ortadan kalkması
•E-Arşiv Raporunun manuel veya otomatik GİB’e gönderimi

Türkiye’nin e-dönüşüm portalı: e-donusum.vbt.com.tr

-E-defter, e-fatura, e-arşiv yani bir bütün olarak bakıldığında e-dönüşüm uygulamalarındaki en önemli hususlardan birisi satış sonrası hizmet. VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. bu konuda vizyonu ve çözümleri ile müşterilerine destek ve hizmet sunuyor.
Ali Bulut ve Mümin Sürer, 22 yıllık bir geçmişe sahip VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak e-dönüşüm hizmetlerinde oldukça iddialı olduklarını belirtiyor ve ekliyorlar:
E-dönüşümle ilgili sıkça sorulan sorular için de bir internet sitemiz mevcut. Sürekli güncelleniyor. Tebliğler, GİB’in duyuruları e-donusum.vbt.com.tr internet sitesinde.

Söyleşi: Şenol Çarık
USİAD Bildiren 90. Sayı

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam