Anasayfa USİAD Bildiren İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul PMI Raporları Açıklandı
İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul PMI Raporları Açıklandı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans olarak kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 2015 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verisi, aralık ayında kritik eşik değer 50,0’nin üzerine çıktı. Kasım ayında 50,9 ölçülen PMI, aralık ayında da 52,2’ye yükselerek Türkiye imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki iyileşmenin son 13 ayın en güçlü düzeyinde yaşandığını gösterdi. Anketin en önemli ekonomik aktivite göstergeleri olan üretim, yeni siparişler, ihracat ve satın alma faaliyetleri kasıma ayına göre daha hızlı büyürken, firmalar istihdam artırmaya devam etti.

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketine yönelik şu değerlendirmede bulundu: “Türk imalatçıları göreli olarak zayıf seyreden 2015 yılını güçlü kapattı. Bunda, yeni iş hacmindeki artışın 2014 başından beri gözlenen en yüksek düzeyde gerçekleşmesi etkili oldu. Jeopolitik gerilimlerin dış talebi bir miktar olumsuz etkilediği belirtilse de yeni ihracat siparişlerindeki artış hızı önceki aydan yüksekti. Son anketin ön plana çıkan bir diğer önemli gelişmesi de girdi fiyatlarındaki enflasyonun düşmesi oldu.”
İstanbul’daki İyileşmede Yeni İş Hacmindeki Artış Etkili

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI verisi de imalat sektöründe 2015 yılı başından bu yana yaşanan daralmanın sona erdiğini gösterdi. Geçen kasım ayında 49,3 olarak ölçülen PMI endeksi aralık ayında 51,0’e yükselerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında genel anlamda iyileşme yaşandığına işaret etti. İstanbul imalat sektöründeki genel iyileşme, alınan yeni iş hacmindeki artıştan kaynaklandı. Yeni siparişler 2014 yılının son ayından beri ilk kez yükseliş gerçekleştirirken, yükselişin hem iç piyasa hem de ihraç pazarlarındaki büyümeden kaynaklandığı gözlendi.

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketine yönelik şu değerlendirmede bulundu:
“PMI endeksinin aralık ayında eşik değer 50,0’nin üzerine 2015 yılında ilk kez çıkmasıyla İstanbul imalat sektörü büyüme bölgesine geri döndü. Faaliyet koşullarındaki iyileşme; yeni iş hacmi, imalat üretimi ve istihdamdaki artıştan kaynaklandı. Anket verileri, Türk lirasındaki zayıf seyre rağmen enflasyon baskılarının kontrol altında olduğuna işaret etti.”

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam